Set za punjenje auto klima


 1. Naći servisni ventil niskog pritiska na kolima. To je ventil koji se nalazi na aluminijumskoj cevi većeg prečnika između kompresora i isparivača u unutrašnjosti kabine.
 2. Bocu sa freonom prvo dobro protresti, a zatim zavrnuti na kraj creva sa ventilom. Obavezno proveriti da je ventil otvoren kada želite da zavrnete na crevo sa manometrom. Kada ste povezali bocu i manometar tada možete da zavrnete ventil u pravcu kazaljke na satu, kako bi igla ventila probila vrh boce.
 3. Upaliti automobil i klima uređaj na najhladniju poziciju.
 4. Na drugoj strani manometra nalazi se kuplung za povezivanje sa servisnim ventilom niskog pritiska na kolima. Na kuplungu povući prsten, a zatim pritisnuti na servisni ventil i tada pustiti prsten kako bi se zaključao u toj poziciji. Povucite kuplung da proverite da li je zaključan u pravoj poziciji.
 5. Čim budete priključili manometar na servisni ventil na skali će se očitati pritisak. Na skali su obeležene zone plava, zelena, žuta i crvena. *(pogledajte tablicu dole)
 6. Na manometru se tada može odvrnuti ventil suprotno od kazaljke na satu kako bi se pustio gas. Naizmenično ćete ga odvrtati i zavrtati kako bi proveravali pritisak. Kada je ventil zavrnut manometar će pokazivati pritisak u sistemu. Cilj je dovesti pritisak u plavu zonu.

  Kada ste završili punjenje i zavrnuli ventil i tako spojenu bocu sa manometrom možete da ostavite za sledeći put.

  Ukoliko ste bocu skoro celu ispraznili prilikom punjenja okrenite je naopačke sa otvorenim ventilom par minuta tako da sav gas iz boce uđe u sistem vašeg automobila i boca se isprazni. Tada zavrnite ventil i skinite manometar sa servisnog ventila na vašim kolima. Posle ovog možete odvrnuti praznu bocu sa manometra.

  Isti manometar se može koristiti sa drugim bocama za punjenje klima uređaja na kolima.
 * Očitavanje pritiska na manometru prikazano na tabeli odnosi si se na temperaturu okoline od 25 - 30 °C. Pritisak će biti niži pri nižim temperaturama i viši pri višim.

nizak pritisak 0 - 25 psi Dodati gas u sistem
pun sistem 25 - 45 psi Sistem ima dovoljno gasa
povišen pritisak 45 - 65 psi Ukoliko je kompresor upaljen, ne dodavati gas
rizično povišen pritisak 65 - 100 psi Ne dodavati gas! Problem nije nedostatak gasa, kontaktirati servisera